სოციალური პასუხისმგებლობა

პროექტები

უკრაინის მხარდასაჭერად

უკრაინის მხარდასაჭერად

ქველმოქმედება

ქველმოქმედება

ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერა

ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერა

ახალგაზრდა მუსიკოსების მხარდაჭერა

ახალგაზრდა მუსიკოსების მხარდაჭერა

2020 წლის საუკეთესო აქტივისტი

2020 წლის საუკეთესო აქტივისტი

სანდო

სანდო

ჯანმრთელობის ხელშეწყობისათვის

ჯანმრთელობის ხელშეწყობისათვის

გარემოზე ზრუნვა

გარემოზე ზრუნვა